Da si bar jednom mojim mislima

Poželeo dobrodošlicu,

Upitala bih te za pravac

Koji vodi u tvom smeru

I pokazala kako tumačiti telepatiju.

Da si bar jednom osetio sklad

Preplitanja naših razlika

Pokazala bih ti

Kako se slušaju otkucaji

Dva neusklađena ritma.

Ti bi meni pokazao horizonte

Sa najviših brda Srbije

A ja bih te naučila na kojoj strani

Bez kompasa čekati Sunce,

Da si bar jednom poveo me

Na vidik svih svojih nespokoja.

U onim provalijama

Propalih godina

I današnjih sumnja

Ne teraj me od sebe

Jer znam da mrziš

njihove dubine.

Čak I onda

Kad bi ubedio sebe

Ja i dalje ne bih verovala

Da nisam u tebi

I da ne pripadam baš tu.

I dok ne tražis mi ništa

Ja paralisaću međuvreme

U čekanju.

Advertisements